RRUP
y z ̏΂Ɠ{
y z `F
y s z 1958.7.5
y i z \200
y z [@] 19.9cm lZ [] 187p [d] 300g
ysЁz V